Daňové aktuality

Vydáno: 3 minuty čtení

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného

Dne 16. listopadu 2015 byla ve Sbírce zákonů pod č. 309/2015 Sb. publikována vyhláška o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 a od data její účinnosti dochází ke zrušení předchozí vyhlášky platné pro rok 2015.

Příloha uvedené vyhlášky stanovuje základní sazby zahraničního stravného pro jednotlivé země, a to v příslušné měně. Z této přílohy zaměstnavatel následně vychází při stanovení, jaká částka stravného v cizí měně zaměstnanci přísluší za vykonanou pracovní cestu.

Platba daně na zrušené účty finančních úřadů

Dle tiskové zprávy vydané dne 16. listopadu 2015 Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) dochází, i přes opakovaná upozornění Finanční správy, k placení daňových povinností na zrušené bankovní účty finančních úřadů. Ke zrušení starých bankovních účtů Finanční správy došlo již k 31. prosinci 2012. Teprve k 31. prosinci 2014 však definitivně skončilo přechodné období, po které byly přeposílány špatně uskutečněné platby.

V tiskové zprávě GFŘ uvádí, že za měsíc říjen bylo zjištěno 3 500 nesprávně směrovaných plateb v celkové výši 47 mil. korun. Takto odvedené platby, na zrušené účty, se poplatníkům vrátí zpět, nicméně může dojít k situaci, kdy z uvedeného důvodu nebude platba daně odvedena včas a řádně a poplatníkovi následně vznikne související sankce z důvodu prodlení.

Součástí tiskové zprávy je také přímý odkaz na seznam bankovních účtů finančních úřadů, který je umístěn na stránkách finanční správy: http://www.financnisprava.cz/ cs/dane-a-pojistne/placeni-dani.

Stručný souhrn změn od roku 2016

V souvislosti se zvýšením průměrné mzdy od 1.1.2016 dochází ke zvýšení měsíčního limitu pro příjem, ze kterého je nutné odvést zálohu na solidární zvýšení daně, a to na částku 108 024 Kč (roční limit dosahuje výše 1 296 288 Kč oproti loňské výši 1 245 216 Kč).

Novela zákona o daních z příjmů zužuje definici předškolních zařízení pro účely slevy na dani ve formě školkovného. Takovou slevu bude možné odečíst pouze, pokud se jedná o zařízení provozovaná v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona stanovujícími definici mateřských školek a dětských skupin. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená sleva na dani je navázána na minimální mzdu, která je od 1.1.2016 stanovena ve výši 9 900 Kč měsíčně, dochází současně ke zvýšení této slevy.

Za rok 2015 může některým zaměstnancům vzniknout povinnost podat správci daně hlášení o osvobozených příjmech vyšších než 5 mil. Kč. Pokud dojde ke splnění podmínek definovaných v zákoně o daních z příjmů, může i těmto zaměstnancům provést zaměstnavatel roční zúčtování daně za rok 2015.

V oblasti sociálního a zdravotního pojištění dochází, stejně jako každý rok, k aktualizaci vyměřovacích základů pro stanovení výše pojistného. Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění je navázán na průměrnou mzdu a jeho výše činí v roce 2016 1 296 288 Kč. Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění je v souvislosti s navýšením minimální mzdy stanoveno na částku 1 337 Kč.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Snížení základu daně: úvěr
Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Stravné při tuzemských pracovních cestách
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady a stravné versus stravenkový paušál
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Krácení cestovních náhrad
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Kdy vydávat stravenky?
Drobné svačiny na zahraniční pracovní cestě placené firemní kartou
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Hrazení nákladů kontraktorů
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte

Související předpisy

309/2015 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související komentovaná judikatura

Snížení základní sazby zahraničního stravného