Daňové aktuality

Vydáno: 3 minuty čtení

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného

Dne 16. listopadu 2015 byla ve Sbírce zákonů pod č. 309/2015 Sb. publikována vyhláška o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 a od data její účinnosti dochází ke zrušení předchozí vyhlášky platné pro rok 2015.

Příloha uvedené vyhlášky stanovuje základní sazby zahraničního stravného pro jednotlivé země, a to v příslušné měně. Z této přílohy zaměstnavatel následně vychází při stanovení, jaká částka stravného v cizí měně zaměstnanci přísluší za vykonanou pracovní cestu.

Platba daně na zrušené účty finančních úřadů

Dle tiskové zprávy vydané dne 16. listopadu 2015 Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) dochází, i přes opakovaná upozornění Finanční správy, k placení daňových povinností na zrušené bankovní účty finančních úřadů. Ke zrušení starých bankovních účtů Finanční správy došlo již k 31. prosinci 2012. Teprve k 31. prosinci 2014 však definitivně skončilo přechodné období, po které byly přeposílány špatně uskutečněné platby.

V tiskové zprávě GFŘ uvádí, že za měsíc říjen bylo zjištěno 3 500 nesprávně směrovaných plateb v celkové výši 47 mil. korun. Takto odvedené platby, na zrušené účty, se poplatníkům vrátí zpět, nicméně může dojít k situaci, kdy z uvedeného důvodu nebude platba daně odvedena včas a řádně a poplatníkovi následně vznikne související sankce z důvodu prodlení.

Součástí tiskové zprávy je také přímý odkaz na seznam bankovních účtů finančních úřadů, který je umístěn na stránkách finanční správy: http://www.financnisprava.cz/ cs/dane-a-pojistne/placeni-dani.

Stručný souhrn změn od roku 2016

V souvislosti se zvýšením průměrné mzdy od 1.1.2016 dochází ke zvýšení měsíčního limitu pro příjem, ze kterého je nutné odvést zálohu na solidární zvýšení daně, a to na částku 108 024 Kč (roční limit dosahuje výše 1 296 288 Kč oproti loňské výši 1 245 216 Kč).

Novela zákona o daních z příjmů zužuje definici předškolních zařízení pro účely slevy na dani ve formě školkovného. Takovou slevu bude možné odečíst pouze, pokud se jedná o zařízení provozovaná v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona stanovujícími definici mateřských školek a dětských skupin. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená sleva na dani je navázána na minimální mzdu, která je od 1.1.2016 stanovena ve výši 9 900 Kč měsíčně, dochází současně ke zvýšení této slevy.

Za rok 2015 může některým zaměstnancům vzniknout povinnost podat správci daně hlášení o osvobozených příjmech vyšších než 5 mil. Kč. Pokud dojde ke splnění podmínek definovaných v zákoně o daních z příjmů, může i těmto zaměstnancům provést zaměstnavatel roční zúčtování daně za rok 2015.

V oblasti sociálního a zdravotního pojištění dochází, stejně jako každý rok, k aktualizaci vyměřovacích základů pro stanovení výše pojistného. Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění je navázán na průměrnou mzdu a jeho výše činí v roce 2016 1 296 288 Kč. Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění je v souvislosti s navýšením minimální mzdy stanoveno na částku 1 337 Kč.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Snížení základu daně: úvěr
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Stravné při tuzemských pracovních cestách
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Automobil v pracovněprávních vztazích

Související předpisy

309/2015 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související komentovaná judikatura

Snížení základní sazby zahraničního stravného

Související otázky a odpovědi

Krácení cestovních náhrad
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Kdy vydávat stravenky?
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Hrazení nákladů kontraktorů
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Služební vůz - pracovní pohotovost
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Cesty z bydliště do sídla firmy
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem