Cestovní náhrady a stravné versus stravenkový paušál

Vydáno: 14 minut čtení

V praxi je občas zaměňován termín „stravné“ a „stravenkový paušál (případně stravenka)“. Jedná se však o zcela odlišná plnění, a to jak z hlediska zákoníku práce , tak z daňového hlediska. Pojďme se podívat na tuto problematiku a pomocí příkladů najít odpovědi na nejčastější dotazy.

Cestovní náhrady a stravné versus stravenkový paušál
Jaroslava
Pfeilerová
Stravné
Stravné je cestovní náhrada, kterou zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům, pokud vykonají pracovní cestu (případně cestu mimo pravidelné pracoviště). Jedná se o povinné plnění, které zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytovat. Tato skutečnost vyplývá zejména z ust. § 151, § 152 a § 346c zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „zákoník práce“ nebo „ZP“). Pokud zaměstnavatel zaměstnancům cestovní náhrady (např. stravné, jízdní výdaje apod.) neposkytne, porušuje zákoník práce. Jestliže toto porušení zjistí inspektorát práce, může zaměstnavatele označit za pachatele správního deliktu a udělit mu sankci (pokutu až do výše 200 000 Kč).
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále též „zákon o daních z příjmů“ či „ZDP“), řeší daňové posouzení cestovních náhrad na straně zaměstnance i na straně zaměstnavatele v následujících ustanoveních:
*
za příjmy fyzických osob ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované
zaměstnancům
v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků

Související články

Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady 2024
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely

Související otázky a odpovědi

Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Platit cesťáky paušálně nebo dle skutečnosti?
Cestovní náhrady
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Krácení cestovních náhrad
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Paušalizace cestovních náhrad
Cestovné
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Drobné svačiny na zahraniční pracovní cestě placené firemní kartou
Přepočet cizí měny u cestovních náhrad
Cestovní náhrady
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Učitel na lyžařském kurzu
Parkovné a cestovní příkaz

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024