Příspěvek na stravenku - maximální výše

Plné znění otázky

V zákoně o dani z příjmu v § 24 je uvedena maximální výše příspěvku na stravování, a to 55% ceny jednoho jídla, nebo stravenky, které lze uplatnit jako daňový náklad. Dále je uvedeno, že maximálně do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům, odměňovaným platem (což je 142 Kč v roce 2022). Chápu správně, že je nutné pro daňovou uznatelnost splnit obě podmínky? Nelze tedy přispět např. u stravenky ve výši 100 Kč 63% (tj. 63 Kč) a částku zaúčtovat jak daňově uznatelný náklad, protože byla splněna druhá podmínka, tj. max. 70 % ze 142 Kč.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Příprava zákona o zahraniční službě
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2020
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část

Související otázky a odpovědi

ELDP a DPČ
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
DPP
Kdy vydávat stravenky?
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Drobné svačiny na zahraniční pracovní cestě placené firemní kartou
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Krácení cestovních náhrad
Stravenky pro zaměstnance
Teambuilding
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Služební vůz - pracovní pohotovost
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Vyplácení diet občanům Slovenska
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Místo výkonu práce
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů