Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě

Plné znění otázky

Zaměstnanec odpracoval 8 hod. pracovní dobu (08:00 - 16:30) a od 16:30 vyjel na služební cestě na Slovensko (příchod na slovenskou pobočku ve 21 hod.). Vzhledem k odpracování více než poloviny pracovní doby na pracovišti (interní předpis), má nárok v tento den diety i stravenkový paušál? Postupujeme správně nebo na stravenkový paušál nemá nárok? Zároveň kdyby vyjel na služební cestu v 15 hod. má nárok na diety i stravenkový paušál?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zahraniční pracovní cesty
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady v roce 2020
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Práce ve svátek
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Stravné při přestupu na letišti
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Služební vůz - pracovní pohotovost
Náklady na stravování při pracovní cestě
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Cestovní náhrady
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Práce přesčas ve státní svátek
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Parkovné a cestovní příkaz
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Započítání pracovní doby na pracovní cestě

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6, 24 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů