Zahraniční stravné u podnikatele

Plné znění otázky

Podnikatel uskuteční pracovní cestu, kdy mu vznikne nárok na tuzemské stravné (cesta nad 12 hodin) a v zahraničí stráví 3 hodiny. Má nárok na zahraniční stravné 1/3 nebo musí 3 hodiny připočíst k tuzemským hodinám pracovní cesty? Pokud by mu nevznikl nárok na tuzemské stravné (cesta do 12hodin) a v zahraničí by strávil 3 hodiny, měl by nárok na 1/3 zahraničního stravného? Jak je to s limitem 12 hodin pracovní cesty v tomto případě?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené v roce 2021
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Obědy zaměstnanců - nárok
Krácení stravného při pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Stravenka a stravné
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Stravné - cestovní náhrady
Oběd s obchodním partnerem a diety
Stravné
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Výpočet stravného
Přerušení pracovní cesty

Související předpisy

§ 109, 170 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 24 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů