Určení základní sazby zahraničního stravného

Vydáno: 8 minut čtení

Jednou z cestovních náhrad, které zaměstnanci příslušejí při pracovní cestě, je stravné, v případě zahraniční pracovní cesty (mimo území České republiky) zahraniční stravné. Jak známo, koncem každého kalendářního roku se ve Sbírce zákonů objeví vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví výše základních sazeb zahraničního stravného pro následující kalendářní rok a pro jednotlivé státy.

Ve sféře, kde jsou zaměstnanci odměňováni platem, to nepřichází v úvahu, ale v tzv. podnikatelské sféře je v ustanovení § 170 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, připuštěno, aby zaměstnavatel za určitých podmínek poskytoval zaměstnanci zahraniční stravné i v nižší částce, než kterou stanoví zmíněný právní předpis. Souvislostmi právě s takovou možností zaměstnavatele se nedávno zabýval Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku ze dne 19. 5. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2453/2019.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako řidič mezinárodní kamionové dopravy. V rámci pracovního poměru byl svým zaměstnavatelem vys

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Stravné při tuzemských pracovních cestách
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady v roce 2020
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady v roce 2021
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady v roce 2022
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady 2023
Automobil v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Výpočet stravného
Stravné pro Polsko
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Stravenka a stravné
Cestovní náhrady
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Stravné při přestupu na letišti
Cestovní náhrady
Oběd s obchodním partnerem a diety
Stravné

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Snížení základní sazby zahraničního stravného
Vyúčtování a úhrada stravného

Související judikáty

Mzda (a jiné obdobné příjmy); Povinnosti zaměstnavatelů; Pracovní cesta