Cestovní náhrady po novele zákoníku práce

Vydáno: 15 minut čtení

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP“ nebo „zákoník práce“), byl v novelizován zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se kromě ZP mění i další související zákony. Jedním z důvodů této novely byla nutnost implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb. V první části textu se zmíním o upřesnění časových pásem ve vazbě na tuzemské i na zahraniční stravné. Ve druhé části se budeme zabývat závažnější problematikou, která se týká cestovních náhrad zaměstnanců zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie, který je vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky. V příspěvku se budeme zabývat pouze změnami, které souvisejí s poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům.

I. Změny některých ustanovení části sedmé zákoníku práce

Od 30. 7. 2020 jsou účinná ustanovení zákoníku práce, která jsou obsažena v části sedmé a vztahují se k cestovním náhradám. Pro názornost v následujícím textu uvádím jednotlivá ustanovení ZP v původním znění a v novém znění.

§ 170 odst. 5 ZP

 • Původní text:Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu….“
 • Text po novele ZP:Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu….“

§ 176 odst. 4 písm. b) ZP

 • Původní text:Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
  • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
  • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla“.
 • Text po novele ZP:Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
  1. 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
  2. déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla“.

§ 177 odst. 1 ZP

 • Původní text:Je-li zaměstnavatelem sjednáno, popřípadě vnitřním předpisem stanoveno poskytnutí náhrady při přijetí do zaměstnán

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Daňové aktuality
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady jednatelů
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady 2024
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Určení a změna pravidelného pracoviště
Zahraniční pracovní cesty
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty

Související otázky a odpovědi

Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovné
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady u jednatele
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Služební automobil a cesta do bydliště
Cestovní příkazy
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Prokázání výdajů za ubytování na pracovní cestě
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
358/2019 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
268/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.
91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 26. část (2. díl)