Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně

Plné znění otázky

Máme sjednáno, že přispíváme na obědy zaměstnancům i v přesčasových směnách. V případě přesčasu tedy poskytujeme zaměstnancům příspěvek na stravování. V konsolidačním balíčku je uvedeno: 1. podmínka je, že výkon práce musí trvat alespoň 3 hodiny během směny a 2. podmínka, že nevznikne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad.

Přesčasovou směnou myslím práci přesčas (nařízený nebo dohodnutý přesčas), např. že zaměstnanec má vždy rozepsány směny od pondělí do pátku (6-14 hod.) a zaměstnavatel mu nařídí přesčas na sobotu (6-14 hod.), nebo i v týdnu (zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne, že po pondělní směně od 6 do 14 hod. zůstane další 3 hodiny na přesčase). Pokud mu zaměstnavatel poskytne příspěvek na stravování za sobotní přesčas a za pondělní 3hodinový přesčas, musí tento příspěvek zaměstnanci dodanit? Vše odpracuje v místě pravidelného pracoviště.

Druhá podmínka u nás nastane málokdy. Pracovní cesty (služební cesty), kdy např. prodejce má rozvrženou směnu od 8–16 hod., v 11 hodin jde do jídelny a potom vyrazí na služební cestu mimo podnik (mimo místo pravidelného pracoviště), která trvá déle než 5 hodin. V případě že bude mít vykázané stravné v rámci cestovních náhrad, musíme příspěvek na stravování v jídelně dodanit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Určení základní sazby zahraničního stravného
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Automobil v pracovněprávních vztazích
Příprava zákona o zahraniční službě
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Služební vůz - pracovní pohotovost
Krácení cestovních náhrad
Zaměstnanecké výhody – stravování
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Kdy vydávat stravenky?
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Služební vozidlo k soukromému užití
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů

Související předpisy

§ 78 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů