Překážka na straně zaměstnavatele a svátek

Plné znění otázky

Jak je to s proplácením svátku při překážce na straně zaměstnavatele - má se svátek zaplatit z tarifu (tedy 100 %) nebo zaplatit jako překážka na straně zaměstnavatele (např. 60 %)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Délka pracovní doby (obecně)
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Work-life balance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Náhradní volno za pracovní svátek
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Darování plazmy a překážky v práci
Pracovní úvazek
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Příspěvek Antivirus
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Koronavirus a převedení na jinou práci
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Nařízená dovolená