Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost

Plné znění otázky

Chtěla bych poprosit o radu k vytvoření vnitřního předpisu na částečnou nezaměstnanost (překážka v práci na straně zaměstnavatele dle § 209 ZP). Zaměstnavatel (s. r. o.) poskytující služby (servisy strojů) má dva zaměstnance a z důvodu protikoronavirových opatření má výrazný pokles poptávky po službách. Z tohoto důvodu chce využít možnosti náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku pro případy prostojů. Prostoje se ale nedají dopředu naplánovat/odhadnout, závisí to na konkrétních v budoucnu obdržených objednávkách servisů. Chápu správně, že vnitřní předpis je důležitý pro stanovení procenta té náhrady mzdy a že ostatní ustanovení mohou být volnější dle potřeby zaměstnavatele? Anebo Je nutné (jak to vidím v různých vzorech) vymezit období částečné nezaměstnanosti a určit konkrétně kdy a kdo (jaká skupina zaměstnanců) bude mít překážku v práci? Resp. mohu jenom obecně vymezit, že v období od ... do mohou nastat překážky a že zaměstnanec, kterého se budou týkat, bude obeznámen např. 3 dni předem?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Work-life balance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci

Související otázky a odpovědi

Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Závislá činnost na Slovensku
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Náhradní volno za pracovní svátek
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Darování plazmy a překážky v práci
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Koronavirus a převedení na jinou práci
Překážky v práci
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Nařízená dovolená

Související předpisy

§ 209 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce