Darování plazmy a překážky v práci

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl na "překážkách v práci na straně zaměstnavatele" v den, kdy byl darovat krevní plazmu. Do docházky pro výpočet mzdy patří na tento den "náhrada mzdy" nebo "překážka" v práci? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Darování plazmy a překážky v práci
Čerpání dovolené v roce 2021
Průměrný čistý výdělek z DPP
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Příspěvek Antivirus
Nařízená dovolená
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Náhradní volno za pracovní svátek
Koronavirus a převedení na jinou práci
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Neplacené volno zaměstnance
Povinné testování zaměstnanců
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Úmrtí blízké osoby
Částečná nezaměstnanost
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Přestěhování
Vlastní svatba
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce