Doprovod zdravotně postiženého dítěte

Základní informace

Doprovod zdravotně postiženého dítěte do školského či sociálního zařízení ve stanovených případech je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci – rodinnému příslušníku či blízké osobě zdravotně postiženého dítěte - pracovní volno k doprovodu tohoto dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět.

Volno se poskytuje vždy jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce, a to s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku zaměstnance.

Doprovod může dítěti poskytnout:

  • rodič,
  • manžel/manželka rodiče,
  • prarodič,
  • prarodič manžela/manželky rodiče,
  • sourozenec,
  • jiná osoba, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žije s dítětem v domácnosti.

Na pracovní volno s náhradou mzdy k doprovodu zdravotně postiženého dítěte nemá právo zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

Tato překážka v práci na straně zaměstnance se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Pružná pracovní doba

Související články

Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Překážky v práci
Work-life balance
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Doprovod družky k lékaři
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Překážka na straně zaměstnance
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Neplacené volno po RD
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Roční zúčtování daně
Dlouhodobé ošetřování manželky po úrazu
Překážky v práci
Pracovní volno - přijímací zkoušky dcery
Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře
Pracovní volno, jednání u notáře