Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Náhrady za ztrátu příjmu v případě sociálních událostí, jakými jsou rizikové těhotenství, fyziologické těhotenství a mateřství jsou řešeny dávkami nemocenského pojištění - nemocenským, vyrovnávacím příspěvkem v těhotenství a mateřství a peněžitou pomocí v mateřství.

Pracovní neschopnost v roce 2020 z pohledu pojištěnky - "rizikové" těhotenství

Může nastat situace, kdy těhotenství zaměstnankyně provázejí zdravotní komplikace. V takovém případě její ošetřující lékař (gynekolog) rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a zaměstnané ženě tak může vzniknout nárok na nemocenské.

Z lékařského hlediska není těhotenství samo o sobě nemoc a nezakládá automaticky dočasnou pracovní neschopnost. Pojmem "rizikové těhotenství" se označují různé situace. Označení těhotenství za rizikové se používá často v posledních letech pro označení těhotenství starších žen prvorodiček nebo těhotenství, k němuž došlo po hormonální léčbě, aniž by takové ženy měly vážnější zdravotní problémy. V takových případech by neměla být dočasná pracovní neschopnost uznána. Má-li těhotenství fyziologický průběh, těhotná žena vykonává své zaměstnání nebo pojištěnou činnost bez toho, že by musela být uznána dočasně práce neschopnou. Vykonává-li práci, která je podle zákoníku práce zakázána těhotným ženám nebo ohrožuje její těhotenství, má být zaměstnavatelem převedena na jinou práci a dojde-li k poklesu výdělku, existuje dávka nemocenského pojištění - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, o který může žena požádat.

Jiná situ

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Dlouhodobé ošetřovné

Související články

Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Work-life balance
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Sociální zabezpečení studentů
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Náhrada mzdy u DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Žena na další mateřské dovolené
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nárok na řádnou dovolenou
Zaměstnání v době rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené
Rodičovská dovolená
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění