Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou

Plné znění otázky

Z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele budou zaměstnanci doma podle § 209 ZP. Považuje se doba, kdy zaměstnanci nepracují z tohoto důvodu, za výkon práce podle § 348 ZP, abychom ji mohli zahrnout do počtu odpracovaných dnů při výpočtu nároku na dovolenou podle § 212 a 214 ZP?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené

Související články

Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Neplacené volno zaměstnance
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Work-life balance
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné pro dítě
Doklady při daňovém zvýhodnění - práce v zahraničí
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Překážky v práci
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Příspěvek Antivirus
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Koronavirus a převedení na jinou práci
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Náhradní volno za pracovní svátek
Darování plazmy a překážky v práci
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Karanténa po návratu z dovolené od 9.7.2021
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Podíly na zisku a program Antivirus

Související předpisy

§ 216. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 348 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce