Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce

Plné znění otázky

Zaměstnanec má má pracovní smlouvu na noční směny v rozsahu 37,5 hodin měsíčně. Tento měsíc neodpracuje stanovený počet hodin, protože není tolik práce, adekvátně mu tedy bude krácena mzda. Zaměstnanci to nevadí, chápe situaci. Je potřeba udělat nějakou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, že v daném měsíci nebude mít plný počet hodin, a tedy nižší mzdu?

Doplňující otázka:

Je tedy možné sepsat pracovní smlouvu na 37,5 hod. týdně, kde podle potřeby zaměstnavatele bude zaměstnanec v práci buď na denní směně, nebo na noční směně? V pracovní smlouvě by byl uveden druh práce (případně pracovní pozice), který zaměstnanec bude vykonávat. Smluvně určený počet hodin by zaměstnanec každý měsíc splnil.

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Překážky v práci
Nový svátek v roce 2016
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Dovolená versus překážky v práci
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku

Související otázky a odpovědi

Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Provoz/směnnost dle německých svátků
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Doprovod k lékaři
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Nařízení neplaceného volna
Hodinová mzda
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Darování krve (krevní plazmy)
Placené volno - časové rozmezí

Související předpisy

§ 34b, 74, 81, 208, 346c zákona 262/2006 Sb., zákoník práce