Náhradní volno za pracovní svátek

Plné znění otázky

Mám dotaz ohledně čerpání náhradního volna za svátek, který když je ve všední den, tak je pro naše zaměstnance pracovní z důvodu zajištění fungování nemocnic atd. V současné coronavirové situaci máme méně práce a zaměstnanci zůstávají částečně doma. Některé dny máme práci např na 3-4 hodiny denně. Lze náhradní volno za pracovní svátek „rozkouskovat“? Tedy byly např. v práci o svátku 6 hodin a náhradní volno by čerpali 3x po 2 hodinách ve dnech kdy nebyl dostatek práce místo toho, aby po tuto dobu byli na 60 % doma?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Délka pracovní doby (obecně)
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Nový svátek v roce 2016
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní doba v silniční dopravě
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část

Související otázky a odpovědi

Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Souběh zaměstnání a OSVČ (vedlejší) z hlediska nemoci a dovolené
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Darování plazmy a překážky v práci
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Koronavirus a převedení na jinou práci
Pracovní úvazek
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Provoz/směnnost dle německých svátků
Překážky v práci
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele

Související předpisy

§ 115, 135 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce