Případy úmrtí blízké osoby jsou jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Základní informace

Úmrtí blízké osoby zakládá zaměstnanci právo na pracovní volno k účasti na pohřbu, v některých případech pak ještě na další volno, a to vždy s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku zaměstnance.

Na pracovní volno v případě úmrtí blízké osoby za stejných podmínek má právo i zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

Překážka v práci na straně zaměstnance spočívající v pracovním volnu v důsledku úmrtí blízké osoby se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Vlastní svatba
Svatba blízké osoby
Pohřeb spoluzaměstnance
Doprovod do zdravotnického zařízení
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Svatba blízké osoby
Dovolená versus překážky v práci
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Placené volno na pohřeb babičky
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Náhrada platu za testování
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Doprovod k lékaři
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Překážka v práci při hospitalizaci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Placené volno - časové rozmezí
Překážky v práci
Překážka na straně zaměstnance
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře