Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci

Vydáno: 11 minut čtení

Jedním z důvodů pro rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem (dále jen „porušení pracovní kázně“). Jednou z překážek v práci na straně zaměstnance, kvůli které je zaměstnanec z výkonu práce omluven, je jeho dočasná pracovní neschopnost. Jak správně posoudit situaci, kdy zaměstnanec do zaměstnání sice dorazí, ale odmítne vykonat pracovní úkol, opustí pracoviště a svůj postup obhajuje následným rozhodnutím ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti k témuž dni?

Právní věta

Pro rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je významný výsledek aktuálního vyšetření zdravotního stavu zaměstnance. Ošetřující lékař se tedy, vyjma případů vysloveně uvedených v zákoně o nemocenském pojištění, nevyjadřuje ke stavu v minulosti, nýbrž pro futuro (do budoucna). Zákonná zkratka, uvedená v ustanovení § 57 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění („Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil, pokud se dále nestanoví jinak.“), má význam pouze pro účely stanovení počátku podpůrčí doby, resp. pro účely stanovení počátku nároku zaměstnance na náhradu mzdy dle ustanovení § 192 odst. 1 zákoníku práce. Z uvedeného je nutno dovodit, že pokud ošetřující lékař nerozhodl o zpětném počátku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce (zaměstnance), nevypovídá takové rozhodnutí nic o zdravotním stavu pojištěnce před jeho vydáním.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2021, sp. zn. 21 Cdo 90/2021)

Předmět sporu

  • Vyřešení právní otázky, jaký význam má rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance pro případný

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince

Související články

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Ochranná doba v pracovním právu
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nařízení neplaceného volna
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Dohoda o skončení pracovního poměru
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Neomluvená absence zaměstnance
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Související komentovaná judikatura

Neplatné rozvázání pracovního poměru a právo na dovolenou