Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19

Plné znění otázky

Společnost s r. o. provozuje autodopravu - vozí součástky pro německé automobilky. Nyní však tyto podniky v důsledku koronaviru stojí a není tedy co vozit. V jaké výši je zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy svým zaměstnancům? Některým přiděluje práci např. v podobě údržby vozidel, jiní nepracují vůbec. Pokud bude situace trvat déle, tak nebude práce pro žádné zaměstnance. Bude mít případně zaměstnavatel nárok na alespoň částečnou náhradu od státu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Provoz/směnnost dle německých svátků
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Doprovod k lékaři
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní volno s náhradou mzdy
Nařízení neplaceného volna
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Darování plazmy a překážky v práci
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízená dovolená
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Překážky v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Prostoj
Úmrtí blízké osoby
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doprovod do zdravotnického zařízení
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Přestěhování
Vlastní svatba
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Ošetřovné

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce