Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19

Plné znění otázky

Společnost s r. o. provozuje autodopravu - vozí součástky pro německé automobilky. Nyní však tyto podniky v důsledku koronaviru stojí a není tedy co vozit. V jaké výši je zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy svým zaměstnancům? Některým přiděluje práci např. v podobě údržby vozidel, jiní nepracují vůbec. Pokud bude situace trvat déle, tak nebude práce pro žádné zaměstnance. Bude mít případně zaměstnavatel nárok na alespoň částečnou náhradu od státu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Dovolená versus překážky v práci
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Darování krve a krevní plazmy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Nový svátek v roce 2016
Překážky v práci
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Provoz/směnnost dle německých svátků
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Doprovod k lékaři
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Pracovní volno s náhradou mzdy
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Darování krve (krevní plazmy)
Placené volno - časové rozmezí
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Placené volno na pohřeb babičky
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Pracovní volno, jednání u notáře

Související předpisy

§ 208, 209 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce