Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit

Vydáno: 13 minut čtení

S ohledem na další vlnu epidemie nemoci COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření vláda ČR přistupuje k různým formám podpory ve snaze pomoci zaměstnavatelům zvládnout současnou situaci.

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

Dne 31. března 2020 byl vládou ČR schválen na základě ust. § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“. Dle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se tento program v minulosti osvědčil, a proto je třeba jej v současné situaci znovu využít. Vláda ČR proto dne 29. 11. 2021 schválila na návrh ministryně práce a sociálních věcí prodloužení režimu A programu Antivirus, a to do 28. února 2022. Zároveň byl znovu aktivován režim B na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Nyní jsou tedy opět aktivní oba režimy programu Antivirus (A i B).

Vláda dále rozhodla o prodloužení platnosti celého programu Antivirus do 30. června 2022. V období platnosti programu může vláda prodlužovat období uznatelnosti výdajů pro jeho jednotlivé režimy, nebo stanovovat období nová. Nově je však dána vládě možnost pozastavit poskytování příspěvků, a to přechodně po dobu, než budou zajištěny finanční prostředky na realizaci programu v případě jejich vyčerpání. Ze schváleného také vyplývá, že nejzazším datem, kdy je možné uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus mezi Úřadem práce České republiky a zaměstnavatelem, je 28. únor 2022.

Podstatou programu Antivirus je částečná nebo plná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Příspěvek v době částečné práce aneb kurzarbeit
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Work-life balance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Darování plazmy a překážky v práci
Příspěvek Antivirus
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Koronavirus a převedení na jinou práci
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Náhradní volno za pracovní svátek
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Nařízená dovolená
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Posun času a překážka
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda