Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události

Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelné události mohou způsobit přerušení práce, které je překážkou v práci na straně zaměstnavatele.

Základní informace

Nepříznivé povětrnostní vlivy nebo živelné události, tedy události mající povahu vyšší moci, mohou způsobit přerušení práce zaměstnanců, ať již z důvodu ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců či 3. osob, ale i poškození výrobního zařízení či pracoviště zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel nepřevede zaměstnance na jinou práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku zaměstnance. Vyšší nároky může stanovit kolektivní smlouva, vnitřní předpis či dohoda se zaměstnancem.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prostoj
Vyhledání nového zaměstnání
Vlastní svatba
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Pružná pracovní doba
Překrývání směn

Související články

Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Work-life balance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Darování krve a krevní plazmy

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Darování plazmy a překážky v práci
Příspěvek Antivirus
Nařízená dovolená
Pracovní úvazek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Posun času a překážka
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele