Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Vydáno: 21 minut čtení

Vyslání zaměstnance na pracovní cestu je v dnešní době běžnou záležitostí a s mnoha pracovními místy jsou takové cesty spjaty. Z hlediska posouzení pracovní doby na pracovní cestě je nutné důsledně rozlišovat dobu výkonu práce, dobu naopak nepovažovanou za výkon práce a dobu práce přesčas.

Vymezení pojmu pracovní cesta

Zákoník práce v ust. § 42 vymezuje pracovní cestu jako časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel tedy může za podmínek stanovených zákoníkem práce vyslat zaměstnance na pracovní cestu k vykonávání práce mimo sjednané místo výkonu práce a tím dočasně změnit obsah pracovního poměru změnou místa výkonu práce. O pracovní cestu se bude jednat, budou-li kumulativně splněny všechny níže uvedené podmínky:

  1. zaměstnanec je vyslán na časově omezenou dobu,
  2. k výkonu práce,
  3. do jiného místa, než které je jeho místem výkonu práce sjednaným v pracovní smlouvě,
  4. je dán souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu.

Zákoník práce žádným způsobem neomezuje délku pracovní cesty, resp. nestanoví maximální dobu, kterou může zaměstnanec strávit na pracovní cestě. Právní předpisy ani nevymezují maximální počet dní v roce, po které mohou být zaměstnanci na pracovní cestě, jako je tomu např. u maximálního počtu přesčasových hodin, které lze nařídit bez souhlasu zaměstnance, a rovněž ani nestanoví maximální délku jedné pracovní cesty. Zákoník práce limituje dobu pracovní cesty pouze tím, že se vždy musí jednat o dobu časově omezenou a dobu nezbytné potřeby. Dobu nezbytné potřeby zákoník práce blíže nespecifikuje a bude tak nutné ji vždy posoudit v každém jednotlivém případě. Trvání pracovní cesty po dobu nezbytné potřeby lze vysvětlovat jako dobu potřebnou ke splnění úkolu, pro který byl zaměstnanec na pracovní cestu vyslán. Pokud je úkol splněn, pracovní cesta končí a obsah pracovního poměru se znovu mění tak, že se obnovuje povinnost zaměstnance konat práci v místě sjednaném v pracovní smlouvě. Vždy je nutné stanovit konkrétní délku pracovní cesty před jejím započetím, neboť pracovní cesta musí být časově omezená. Délku pracovní cesty je možné prodloužit, vždy však opět o konkrétní časové období a současně opět pouze o dobu nezbytné potřeby.

Vymezení počátku a konce pracovní cesty má vliv i na další skutečnosti:

  • náhradu stravného - výše stravného je odvislá od doby, kterou zaměstnanec stráví

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Konto pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Práce přesčas při práci ve svátek
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty
Změna letního času v roce 2019
Pracovní režim, 1. část
Spořicí konto pracovní doby
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas ve státní svátek
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas o víkendu a stravné
Směnný provoz
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Nepřetržitý provoz
Plánování směn a práce přesčas
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Čas strávený na cestě u DPP
Saldo hodin
Plánování směny a svátek
Kratší pracovní úvazek