Doprovod do zdravotnického zařízení

Základní informace

Doprovod rodinného příslušníka nebo jiné blízké osoby do zdravotnického zařízení ve stanovených případech je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení.

Volno se poskytuje vždy jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu.

Náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku zaměstnance náleží v případech, kdy zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění a doprovází:

 • manžela/manželku,

 • druha/družku,

 • dítě,

 • rodiče,

 • prarodiče,

 • dítě svého manžela/manželky,

 • rodiče svého manžela/manželky (tchýně/tchán), nebo

 • prarodiče svého manžela/manželky.

Pracovní volno se dále poskytne, ovšem bez náhrady mzdy nebo platu, při doprovodu:

 • sourozence zaměstnance,

 • sourozence manžela/manželky zaměstnance (švagrová/švagr),

 • manžela/manželky sourozence zaměstnance (švagrová/švagr),

 • manžela/manželky zaměstnancova dítěte (zeť/snacha),

 • vnuka zaměstnance, nebo

 • jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žije se zaměstnancem v domácnosti.

Na pracovní volno k doprovodu blízké osoby do zdravotnického zařízení nemá právo zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Překážky v práci
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Neplacené volno zaměstnance
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Work-life balance

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Osobní překážky v práci - doprovod
Doprovod družky k lékaři
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Doprovod k lékaři
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Podíly na zisku a program Antivirus
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Překážka v práci
Posun času a překážka
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day