Délka pracovní doby (obecně)

Základní informace

Závislá práce je spojena s jejím výkonem v určité pracovní době. V ní je zaměstnanec povinen pro zaměstnavatele konat sjednanou práci, v ní zaměstnavatel disponuje jeho pracovní silou a rozvrhuje mu ji až na výjimky do směn.

Pracovní doba má svoji délku. Obecně je možné ji rozlišovat ve třech základních typech:

  1. stanovená týdenní pracovní doba (tzv. plný pracovní úvazek),
  2. zkrácená stanovená týdenní pracovní doba,
  3. kratší pracovní doba (tzv. kratší pracovní úvazek).

Stanovená týdenní pracovní doba je délka pracovní doby daná právním předpisem, případně ve zkrácené délce sjednaná kolektivní smlouvou nebo stanovená vnitřním předpisem zaměstnavatele.
Kratší pracovní dobu zaměstnavatel se zaměstnancem sjednává, nebo k ní dochází v důsledku vyhovění žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu.
Viz situace Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby, Sjednání kratší pracovní doby, Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Sjednání kratší pracovní doby
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Vyrovnávací období zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Zákoník práce
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Hodinová mzda
Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Směnný provoz
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Pracovní úvazek