Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Vydáno: 15 minut čtení

Pokud zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, nemůže tedy dále konat dosavadní práci a zaměstnavatel s ním z tohoto důvodu rozváže pracovní poměr výpovědí, má vliv na povahu překážky v práci do skončení tohoto pracovního poměru (a tím pádem také na poskytování náhrady mzdy nebo platu) skutečnost, zdali zaměstnavatel měl pro zaměstnance jinou vhodnou práci a mohl (měl povinnost) na ni zaměstnance převést?

Není náhoda, že pod stejným názvem už bylo na stránkách tohoto časopisu zmíněno jiné rozhodnutí Nejvyššího soudu, totiž jeho rozsudek ze dne 17. 12. 2020, sp. zn. 21 Cdo 1645/2020. V něm se dovolací soud vyslovil k povaze překážky v práci, která nastane v souvislosti s dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, jak je konstatoval poskytovatel pracovnělékařských služeb ve svém lékařském posudku, a která končí zpravidla s rozvázáním pracovního poměru z tohoto důvodu.

Zaregistroval jsem, že z uvedeného rozsudku nebylo některým hned jasné, nakolik je závěr soudu, že nemůže jít o překážku v práci na straně zaměstnavatele dle ustanovení § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pokud zaměstnanec není schopen a připraven práci s ohledem na svůj nepříznivý zdravotní stav konat, odvislý od toho, zdali měl zaměstnavatel pro takového zaměstnance jinou vhodnou práci, a přicházelo tak v úvahu jeho převedení ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákoníku práce.

Proto níže upozorňuji na další judikát Nejvyššího soudu, ze kterého je to dle mého názoru patrné. Nic na tom nemění skutečnost, že šlo primárně o spor o náhradu mzdy příslušející zaměstnanci z titulu neplatného rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce.

Právní věta

Smyslem ustanovení § 69 zákoníku práce je poskytnout náhradu mzdy (platu) zaměstnanci postiženému neplatným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele poté, co mu zaměstnanec oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání. Ustanovení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Úmrtí blízké osoby
Pohřeb spoluzaměstnance
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Výkon práce pro účely dovolené
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Posudkový závěr
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Co přináší novela zákoníku práce
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023

Související otázky a odpovědi

DPP - vstupní prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Krácení dovolené, pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Invalidní důchod I. stupně
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovnělékařská prohlídka
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Doprovod k lékaři
Pracovnělékařské služby - prohlídka

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Návrh na přezkoumání lékařského posudku a překážka v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a právo na odstupné
Více druhů práce a dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti

Související judikáty

Zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance