Přestěhování

Přestěhování zaměstnance je za určitých okolností jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Základní informace

Na pracovní volno z důvodu stěhování má ze zákona právo pouze zaměstnanec, který má vlastní bytové zařízení.

Pokud jde o stěhování v zájmu zaměstnavatele, má zaměstnanec právo na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dva dny, a to s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku zaměstnance.

Pokud jde naopak o stěhování v soukromém zájmu zaměstnance, má zaměstnanec rovněž právo na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dva dny, ovšem bez práva na náhradu mzdy nebo platu.

Na pracovní volno k přestěhování za stejných podmínek má právo i zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

Tato překážka v práci na straně zaměstnance se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Částečná nezaměstnanost
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Pružná pracovní doba

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Překážky v práci
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé ošetřovné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Work-life balance
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Překážka v práci při hospitalizaci
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Rodičovská dovolená
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Doprovod družky k lékaři
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Překážky v práci
Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře
Překážka na straně zaměstnance
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Neplacené volno po RD
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Roční zúčtování daně
Dlouhodobé ošetřování manželky po úrazu