Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba

Plné znění otázky

Mám nejasnosti ohledně posouzení dopravně psychologického vyšetření řidičů (zaměstnanců) podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb. z pohledu pracovní doby. Jak posuzovat nepřítomnost zaměstnance z důvodu tohoto vyšetření? Podle mého názoru se nejedná o překážku v práci. Jedná se tedy o výkon práce, za nějž přísluší mzda? Nebo je to ještě jinak?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmů fyzických osob
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízení neplaceného volna
Nařízená dovolená
Pracovní úvazek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Posun času a překážka
Příspěvek Antivirus
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele

Související články

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Zaměstnávání cizinců v České republice
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Nová právní úprava dovolené
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Kam kráčíš BOZP?
Přestávky v práci
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související předpisy

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)