Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba

Plné znění otázky

Mám nejasnosti ohledně posouzení dopravně psychologického vyšetření řidičů (zaměstnanců) podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb. z pohledu pracovní doby. Jak posuzovat nepřítomnost zaměstnance z důvodu tohoto vyšetření? Podle mého názoru se nejedná o překážku v práci. Jedná se tedy o výkon práce, za nějž přísluší mzda? Nebo je to ještě jinak?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Přestávky v práci
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Zaměstnávání cizinců v České republice
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmů fyzických osob
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Darování plazmy a překážky v práci
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Příspěvek Antivirus
Nařízená dovolená
Nařízení neplaceného volna
Pracovní úvazek
OSVČ a bezpečnost práce
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Provoz/směnnost dle německých svátků
Posun času a překážka
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda

Související předpisy

§ 87a, 87b, 87c zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)