Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby

Vydáno: 16 minut čtení

Když se řekne pružné rozvržení pracovní doby, řada lidí si ho zařadí mezi jeden z benefitů, jehož prostřednictvím poskytuje zaměstnavatel některým svým zaměstnancům určitou volnost při rozvrhování pracovní doby. Na co se v této souvislosti trochu zapomíná, jsou některá specifika, ba nástrahy, které obsahuje právní úprava a které mohou zaměstnavatele i zaměstnance potrápit. Týká se to rovněž správného posouzení překážek v práci na straně zaměstnance při tomto způsobu rozvržení pracovní doby.

Pružné rozvržení pracovní doby

Jak vyplývá z ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel. Dvěma základními způsoby rozvržení pracovní doby je rozvržení rovnoměrné a rozvržení nerovnoměrné. Na tomto základě může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu též pružně. Pokud tohoto způsobu rozvržení pracovní doby využije, dává tím zaměstnanci možnost si za stanovených podmínek rozhodovat částečně o parametrech pracovní doby (směny). Konkrétní podmínky pro pružné rozvržení pracovní doby si stanoví zaměstnavatel zpravidla v pracovním řádu nebo jiném vnitřním předpisu.

Dle ustanovení § 85 odst. 1 ZP zahrnuje pružné rozvržení pracovní doby časové úseky základní pracovní doby a volitelné pracovní doby. Základní pracovní doba představuje časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (pracovat). Její začátek a konec určuje zaměstnavatel. Volitelnou pracovní dobou se rozumí časový úsek, v němž si zaměstnanec sám volí většinou začátek nebo konec pracovní doby (směny) v jednotlivých dnech. Také tuto dobu určuje zaměstnavatel, nejčastěji před základní pracovní dobou a po ní. Celková délka směny nesmí však překročit 12 hodin.

Svoboda zaměstnance co do volby příslušných parametrů pracovní doby je při pružném rozvržení orámována tzv. vyrovnávacím obdobím. Dle ustanovení § 85 odst. 4 ZP totiž platí, že při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však v období 26 týdnů, popř. 52 týdnů, pokud je to sjednáno v kolektivní smlouvě. Může jím být např. týden stejně jako

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Úmrtí blízké osoby
Pohřeb spoluzaměstnance
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Výkon práce pro účely dovolené
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nařízení práce přesčas

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Překážky v práci
Překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Neplacené volno zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Několik poznámek k pracovní době
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související komentovaná judikatura

Návrh na přezkoumání lékařského posudku a překážka v práci

Související otázky a odpovědi

Náhrada platu za testování
Zkušební doba
Překážka v práci
Posun času a překážka
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Osobní překážky v práci - doprovod
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Pracovní úvazek
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Podíly na zisku a program Antivirus
Doprovod k lékaři
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež