Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost

Plné znění otázky

Naše pracovnice podepsala v únoru výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce pro nadbytečnost s 3měsíčním odstupným, pracovní poměr měl skončit 30. 4. 2019. Pracovnice byla 10. 4. 2019 uznána pracovně neschopnou. Pokud bude její pracovní neschopnost trvat např. do 30. 6. 2019, bude se ukončení pracovního poměru posouvat až na datum 21. 7. 2019? Další otázkou je, jakou práci jí máme nabídnout, když zaměstnavatel ukončil veškerou výrobní činnost a nemá již prostředky k výkonu její profese? Pracovnice má ještě 4 dny nevyčerpané dovolené, prodlouží se konec pracovního poměru ještě o tyto 4 dny k datu 25. 7. 2019? A z kterého čtvrtletí se bude brát průměrný výdělek na výpočet odstupného, které bude vyplaceno po skončení pracovního poměru?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související články

Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Hromadné propouštění
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Work-life balance
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Výše peněžité pomoci v mateřství
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Nemoc ve výpovědní době
Okamžité zrušení pracovního poměru
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Evidence pracovní neschopnosti
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
DPČ a nemoc
Nařízení neplaceného volna
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Náhrada mzdy u DPN
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Náhrada mzdy během DPN

Související předpisy

§ 354 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 53. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 67.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce