Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

Vydáno: 17 minut čtení

Zaměstnavatelé musí často řešit situaci zástupu za zaměstnance, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou. Po dobu trvání překážek omezujících zaměstnance ve výkonu práce je třeba tohoto zaměstnance nahradit zaměstnancem jiným, a to obvykle na základě institutu pracovního poměru na dobu určitou.

Mateřská dovolená

Mateřská a rodičovská dovolená v zákoníku práce spadají do úpravy překážek v práci na straně zaměstnance, konkrétně se jedná o důležité osobní překážky v práci. Mateřská dovolená je osobní překážkou v práci, která souvisí s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Po dobu trvání této překážky je zaměstnavatel povinen zaměstnankyni poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy. Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci z důvodu mateřské dovolené, která v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě zaměstnankyni přísluší po dobu 28 týdnů, a jestliže porodila zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

Nástup na mateřskou dovolenou si zaměstnankyně určuje sama, zákon pouze stanoví, že tomu tak zpravidla je od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem. V případě, že zaměstnankyně vyčerpá z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu než proto, že porod nastal dříve, než určil lékař, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí. Zákoník práce stanoví, že mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Zařazení zaměstnance do práce po skončení mateřské dovolené

Dle ust. § 47 zákoníku práce nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je zaměstnavatel povinen tyto zaměstnance zařadit na jejich původní práci a pracoviště. To znamená, že takovému zaměstnan

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená versus překážky v práci
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Work-life balance
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Překážky v práci
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Darování krve a krevní plazmy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Neplacené volno zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Neplacené volno po RD
Rodičovská dovolená
Roční zúčtování daně
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Překážka v práci při hospitalizaci
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Doprovod družky k lékaři
Překážka na straně zaměstnance
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
Dlouhodobé ošetřování manželky po úrazu
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno, jednání u notáře
Náhrada mzdy u DPN

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce