Příspěvek Antivirus

Plné znění otázky

Jednatel a společník s. r. o. má uzavřenou pracovní smlouvu na výkon řidiče nákladního vozidla. Zplnomocněnec podal žádost o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus, byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Při vyúčtování za měsíc březen - režim B - mi Úřad práce okresního města příspěvek zamítl, že se jedná o příspěvek jediného jednatele společnosti a to je v tomto případě nemožné. Zdůvodnění je /cituji/, že příspěvek nenáleží na osobu, která je statutárním orgánem společnosti a právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru učinila tato osoba za zaměstnavatele a zároveň jako druhý účastník pracovněprávního vztahu /jako zaměstnanec/. Pracovní smlouvu s jednatelem a společníkem na funkci řidiče uzavřel zplnomocněnec. Společnost s. r. o. má dvě auta a dva zaměstnance, z nichž jeden je i jednatel. Prosím o sdělení, zda na zaměstnance /i jednatele/, byť vykonává práci řidiče - je srovnatelně s druhým řidičem i takto odměňován - nelze čerpat a požadovat příspěvek z programu ANTIVIRUS, event. kam podat odvolání?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Překážky v práci
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Povinné testování zaměstnanců
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část

Související otázky a odpovědi

Insolvence a čistá mzda
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
ELDP za rok 2019
Koronavirus a převedení na jinou práci
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Překážky v práci
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Darování plazmy a překážky v práci
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Podíly na zisku a program Antivirus
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Náhradní volno za pracovní svátek
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád