Účast na pohřbu spoluzaměstnance je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Základní informace

Úmrtí spoluzaměstnance zakládá vybraným zaměstnancům právo na pracovní volno na nezbytnou dobu k účasti na pohřbu, a to s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku zaměstnance. O tom, kteří zaměstnanci se pohřbu mohou zúčastnit, rozhoduje zaměstnavatel. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, pak zaměstnance vybírá v dohodě s odborovou organizací.

Na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platbu v případě úmrtí spoluzaměstnance nemá právo zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

Tato překážka v práci na straně zaměstnance se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Úmrtí blízké osoby
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Překážky v práci
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Work-life balance
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Neplacené volno zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část

Související otázky a odpovědi

Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Podíly na zisku a program Antivirus
Nařízená dovolená
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Doprovod k lékaři
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízení neplaceného volna
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Roční zúčtování daně
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Náhrada mzdy u DPN