Pohřeb spoluzaměstnance

Účast na pohřbu spoluzaměstnance je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Základní informace

Úmrtí spoluzaměstnance zakládá vybraným zaměstnancům právo na pracovní volno na nezbytnou dobu k účasti na pohřbu, a to s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku zaměstnance. O tom, kteří zaměstnanci se pohřbu mohou zúčastnit, rozhoduje zaměstnavatel. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, pak zaměstnance vybírá v dohodě s odborovou organizací.

Na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platbu v případě úmrtí spoluzaměstnance nemá právo zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

Tato překážka v práci na straně zaměstnance se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Úmrtí blízké osoby
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Úmrtí blízké osoby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Vyhledání nového zaměstnání
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Work-life balance

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Placené volno na pohřeb babičky
Překážka na straně zaměstnance
Překážky v práci
Doprovod k lékaři
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Doprovod družky k lékaři
Překážka na straně zaměstnavatele (skončení pracovního poměru - vzájemná dohoda dle § 49 zákoníku práce)
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Osobní překážky v práci - doprovod
Zkušební doba
Náhrada platu za testování
Překážka v práci
Posun času a překážka
Překážka na straně zaměstnance