Nařízená dovolená

Plné znění otázky

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele od července 2019, pracovní poměr končí výpovědí zaměstnance 31/12/2019. Vznikl mu nárok na dovolenou ve výši 10 dnů. V říjnu zaměstnavatel nařídil celofiremní prosincovou dovolenou v délce 4 dnů. Zaměstnanec do října již čerpal 8 dnů. V listopadu mu zaměstnavatel z důvodu neomluvené absence krátil dovolenou o 2 dny (které mu zbývaly), nyní nemá k čerpání nic. Jak tedy v prosincové mzdě uvést ty 4 nařízené dny, když na ně zaměstnanec nemá nárok - jako neplacené volno? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Dar dítěti zaměstnance
Dosažený strop důchodového pojištění a změna zaměstnání
Posun času a překážka
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Pracovní úvazek

Související články

Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Dovolená od 1. 1. 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Inspekce práce a dovolená
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny

Související pracovní situace

Dovolená versus překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Úmrtí blízké osoby
Částečná nezaměstnanost
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Převádění nevyčerpané dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce