Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Základní informace

Délka pracovní doby souvisí až na výjimky s povahou pracovního režimu, do něhož zaměstnavatel zaměstnance v pracovním poměru zařadil a ve kterém zaměstnanec vykonává práci. Jedním z pracovních režimů je pracovní režim dvousměnný, tedy takový, v němž se zaměstnanci vzájemně a pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
Délka stanovené týdenní pracovní doby (tzv. plného pracovního úvazku) u zaměstnanců ve dvousměnném pracovním režimu činí podle zákoníku práce 38,75 hodiny.
Viz situace Délka pracovní doby (obecně).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Překrývání směn
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Několik poznámek k pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní režim, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Evidence pracovní doby
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek

Související otázky a odpovědi

Vyrovnávací období zaměstnance
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Stanovená týdenní pracovní doba
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Zákoník práce
Směnný provoz
Správná výše týdenní pracovní doby
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Pracovní doba ve dvousměnném provozu
Proplacení povinné přestávky v práci
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu