Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Vydáno: 12 minut čtení

S účinností 1. ledna 2021 novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) rozšiřuje překážky v práci v souvislosti s akcemi pro děti a mládež a zároveň je nově zaměstnavatel povinen za podmínek uvedených v novém ustanovení § 203a zákoníku práce poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu pro zaměstnance působící na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež za dobu nejvýše 1 týdne v kalendářním roce s možností následné refundace ze státního rozpočtu.

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

Zákoník práce posuzuje uvolnění zaměstnanců na tábory a sportovní soustředění jako překážky v práci z důvodu obecného zájmu. Mezi překážky v práci z důvodu obecného zájmu patří výkon veřejné funkce, výkon občanských povinností a jiné úkony v obecném zájmu. Jiné úkony v obecném zájmu představují určitou zbytkovou kategorii úkonů činěných v obecném zájmu, které nejsou uvedeny v ustanovení § 201, ust. § 202, ust. § 204 a ust. § 205 zákoníku práce. Obecně platí, že zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Jiné úkony v obecném zájmu stanoví zejména ust. § 203 odst. 2 zákoníku práce.

Pracovní volno pro činnost v souvislosti s tábory pro děti a mládež

Dle ust. § 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce pracovní volno pro jiný

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Úmrtí blízké osoby
Pohřeb spoluzaměstnance
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Prostoj
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Částečná nezaměstnanost
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Výkon práce pro účely dovolené
Pracovní volno

Související články

Překážky v práci
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Darování krve a krevní plazmy
Volby v pracovněprávních vztazích
Překážky v práci
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
574/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 26. část (2. díl)

Související otázky a odpovědi

Refundace mzdy
Darování krve (krevní plazmy)
Prodloužení zkušební doby
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Placené volno na pohřeb babičky
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Pracovní volno s náhradou mzdy
Náhrada platu za testování
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Překážky v práci
Placené volno - časové rozmezí
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Překážka v práci při hospitalizaci