Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

V případě, že zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z důvodů na své straně, které zákoník práce zvlášť nevyjmenovává, jedná se o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Základní informace

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je přidělovat zaměstnancům v pracovním poměru práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (s výjimkou konta pracovní doby), případně sjednané kratší pracovní doby. Důvodů, proč zaměstnavatel nemusí být schopen či ochoten tuto povinnost splnit, přestože zaměstnanec je k výkonu práce připraven, může nastat celá řada.

Zvláštní úpravu zákoník práce obsahuje pro prostoje či přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, pro tzv. částečnou nezaměstnanost, a dále pro dobu strávenou na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby.

Veškeré další případy nepřidělování práce z důvodů na straně zaměstnavatele jsou takzvanými jinými překážkami v práci na straně zaměstnavatele, za které je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Může se jednat například o plánované odstávky strojů z důvodu revizí či oprav, o různé situace v souvislosti se zdravotním stavem zaměstnance, rozvázáním pracovního poměru, dočasné uzavření či omezení provozu zaměstnavatele rozhodnutím orgánu veřejné moci

Překážka v práci na straně zaměstnavatele spočívající v nepřidělování práce zaměstnanci v důsledku jiné překážky na straně zaměstnavatele se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Příklad č. 1: Problémy s rozvrhováním pracovní doby

Zaměstnanci pracují v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby s vyrovnávacím obdobím 26 týdnů. Na pokrytí všech směn zaměstnavateli nevychází celá jejich týdenní pracovní doba, ale zbývá ve vyrovnávacím období 6 hodin nerozvržených. Pokud zaměstnavatel nerozvrhne jednu kratší směnu navíc, pak po dobu těchto 6 hodin trvá jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele, za kterou musí zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 2: Pracovnělékařská prohlídka

Zaměstnavatel vyšle zaměstnance na vstupní (či periodickou) lékařskou prohlídku k posouzení jeho zdravotní způsobilosti k práci. Lékařský posudek však nestihne nabýt platnosti před tím, než má zaměstnanec nastoupit do práce (než uplyne platnost předchozího lékařského posudku), aniž by to zavinil zaměstnanec. Zaměstnavatel nesmí přidělovat zaměstnanci práci, ke které není zdravotně způsobilý. Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Darování krve a krevní plazmy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Work-life balance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva

Související otázky a odpovědi

Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízená dovolená
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Pracovní úvazek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Plánované přerušení elektřiny