Pracovní úvazek

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, kterému jsme dali smlouvu na 37,5 hod týdně, ale zaměstnanec to neodpracuje. Chybí mu vždy na konci měsíce cca 20 hod. Neodpracuje to, protože tolik práce není. Je možné mu dát na tu dobu neplacené volno? Chyba je na naší straně, že nemáme tolik práce, ale on si je toho vědom a nechce po nás, aby jsme mu platili to, co skutečně neodpracoval. Co s tím? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená versus překážky v práci
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Několik poznámek k pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Neplacené volno zaměstnance
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Posun času a překážka
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Nařízená dovolená
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízení neplaceného volna
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Provoz/směnnost dle německých svátků
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Darování plazmy a překážky v práci
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Koronavirus a převedení na jinou práci

Související předpisy

§ 40, 208 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce