Nařízení neplaceného volna

Plné znění otázky

Učitel po neshodách s vedením školy podal v průběhu června 2016 výpověď. Vedení školy rozhodlo následovně: V průběhu prázdnin musí učitel čerpat dovolenou v poměrné části 26,5 dne. Půl dne dovolené bude čerpat v den konání opravných zkoušek studentů v srpnu, druhou polovinu tohoto dne bude mít vykázanou jako výkon práce. Na dny prázdnin, které nebudou pokryty čerpáním dovolené, nařídilo vedení školy učiteli čerpání neplaceného volna. Současně bylo učiteli nařízeno odevzdat klíče a veškeré pomůcky spojené s výkonem zaměstnání do 30. června 2016 a ve stejný den musí mít vyklizeny všechny osobní věci z pracoviště. Myslím si, že čerpání neplaceného volna zaměstnavatel zaměstnanci nemůže direktivně nařídit a současně v uvedenou dobu zamezit zaměstnanci přístup na pracoviště, když současně ještě trvá pracovní poměr. Je pro postup zaměstnavatele v tomto případě nějaká opora v předpisech?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpověď
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Doprovod do zdravotnického zařízení

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Exekuce a odstupné
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Překážky v práci
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Insolvence a čistá mzda
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Pracovní poměr na dobu určitou
Statutární zástupce
Neproplacená dovolená
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Exekuce/odstupné
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Posun času a překážka
Sjednání více pracovních poměrů

Související předpisy

§ 208 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce