Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru

Plné znění otázky

Pročetli jsme si všechny vaše články, týkající se momentální situace kvůli nouzovému stavu, ale k vyřešení všech otázek týkajících se platů nám to nepomohlo. U vyučujících je nám situace jasná, obdrželi dohody o výkonu práce z domova a vše je vykazováno jako obvykle. Předpokládáme, že tak je to v pořádku. Jiná je situace u vychovatelek školní družiny, asistentů pedagoga a některých provozních zaměstnanců. Někteří asistenti nabídli pomoc rodičům a jsou s dětmi v kontaktu, někteří tuto pomoc nevyužili. Vychovatelky i asistenti dostali materiály na studium, ale na celou dobu trvání mimořádných opatření plnohodnotnou náhradu práce nezajistíme. Lze tedy vykazovat třeba dva měsíce překážku na straně zaměstnavatele a vyplácet plat ve výši průměrného výdělku? Jaký postup doporučujete?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Úmrtí blízké osoby
Částečná nezaměstnanost
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Přestěhování
Vlastní svatba
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Překážky v práci
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Darování krve a krevní plazmy
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Katalog prací
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Program Antivirus a omezení zakázek
Způsob podání daňového přiznání v době opatření proti koronaviru
Nařízení neplaceného volna
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Nařízená dovolená
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Doprovod k lékaři
Příspěvek Antivirus
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Koronavirus a převedení na jinou práci
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Posun času a překážka
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce