Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru

Plné znění otázky

Pročetli jsme si všechny vaše články, týkající se momentální situace kvůli nouzovému stavu, ale k vyřešení všech otázek týkajících se platů nám to nepomohlo. U vyučujících je nám situace jasná, obdrželi dohody o výkonu práce z domova a vše je vykazováno jako obvykle. Předpokládáme, že tak je to v pořádku. Jiná je situace u vychovatelek školní družiny, asistentů pedagoga a některých provozních zaměstnanců. Někteří asistenti nabídli pomoc rodičům a jsou s dětmi v kontaktu, někteří tuto pomoc nevyužili. Vychovatelky i asistenti dostali materiály na studium, ale na celou dobu trvání mimořádných opatření plnohodnotnou náhradu práce nezajistíme. Lze tedy vykazovat třeba dva měsíce překážku na straně zaměstnavatele a vyplácet plat ve výši průměrného výdělku? Jaký postup doporučujete?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Program Antivirus a omezení zakázek
Způsob podání daňového přiznání v době opatření proti koronaviru
Nařízení neplaceného volna
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Provoz/směnnost dle německých svátků
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízená dovolená
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Pracovní úvazek
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Překážky v práci
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Katalog prací
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Darování krve a krevní plazmy

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Úmrtí blízké osoby
Částečná nezaměstnanost
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Přestěhování
Vlastní svatba
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce