Prostoj

Prostoj je překážkou v práci na straně zaměstnavatele, kdy je zaměstnanec připraven a schopen práci konat, avšak nemůže pro přechodnou závadu z důvodů vyjmenovaných v zákoníku práce.

Základní informace

Jestliže dojde u zaměstnavatele k přechodné závadě způsobené

  • poruchou na strojním zařízení, kterou zaměstnanec nezavinil,
  • v dodávce surovin nebo pohonné síly,
  • chybnými pracovními podklady, nebo
  • jinými provozními příčinami,

a zaměstnanec je připraven a schopen práci konat, ovšem z výše uvedených důvodů nemůže, jedná se o prostoj.

Prostoj je překážkou náhlou, nepředvídatelnou a přechodnou, nelze za něj tedy považovat například plánované odstávky z důvodu oprav a revizí. Maximální či minimální doba trvání prostojů není zákonem upravena.

Pokud zaměstnavatel nepřevede zaměstnance na jinou práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku zaměstnance. Vyšší nároky může stanovit kolektivní smlouva, vnitřní předpis či dohoda se zaměstnancem.

Překážka v práci na straně zaměstnavatele spočívající v přerušení prací v důsledku prostoje se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Přestěhování
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Částečná nezaměstnanost
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby

Související články

Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Darování krve a krevní plazmy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Work-life balance
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva

Související otázky a odpovědi

Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízená dovolená
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Pracovní úvazek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda