Prostoj je překážkou v práci na straně zaměstnavatele, kdy je zaměstnanec připraven a schopen práci konat, avšak nemůže pro přechodnou závadu z důvodů vyjmenovaných v zákoníku práce.

Základní informace

Jestliže dojde u zaměstnavatele k přechodné závadě způsobené

  • poruchou na strojním zařízení, kterou zaměstnanec nezavinil,
  • v dodávce surovin nebo pohonné síly,
  • chybnými pracovními podklady, nebo
  • jinými provozními příčinami,

a zaměstnanec je připraven a schopen práci konat, ovšem z výše uvedených důvodů nemůže, jedná se o prostoj.

Prostoj je překážkou náhlou, nepředvídatelnou a přechodnou, nelze za něj tedy považovat například plánované odstávky z důvodu oprav a revizí. Maximální či minimální doba trvání prostojů není zákonem upravena.

Pokud zaměstnavatel nepřevede zaměstnance na jinou práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku zaměstnance. Vyšší nároky může stanovit kolektivní smlouva, vnitřní předpis či dohoda se zaměstnancem.

Překážka v práci na straně zaměstnavatele spočívající v přerušení prací v důsledku prostoje se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Přestěhování
Dovolená versus překážky v práci
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Překážky v práci
Work-life balance
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Neplacené volno zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Překážky v práci na straně zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Příspěvek Antivirus
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Nařízená dovolená
Překážky v práci
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Darování plazmy a překážky v práci
Posun času a překážka
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda