Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Vydáno: 10 minut čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách zveřejnilo aktuální pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví, se kterými by se měli seznámit zaměstnanci, kteří se vrátili z oblasti zasažené koronavirem, a rovněž zaměstnavatelé.

1) Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa)

Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1 a § 106 odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené koronavirem. Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci.V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Nejsou-li orgány ochrany veřejného zdraví stanovena konkrétní mimořádná opatření, upozorní zaměstnavatel zaměstnance, který jej informoval o návratu z oblasti zasažené koronavirem, na jeho povin

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka

Související články

Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
BOZP v digitalizovaném světě
Obliba home-office v Evropě roste
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Co přináší novela zákoníku práce
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Letní brigády z pohledu BOZP
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přestávky v práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Zaměstnávání cizinců v České republice
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Měnící se svět práce a wellbeing

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
251/2005 Sb. o inspekci práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené, pracovní úraz
Bezpečnostní listy na pracovišti
Karanténa po návratu z dovolené od 9.7.2021
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Podíly na zisku a program Antivirus
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Délka pracovní doby
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti