Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti

Plné znění otázky

Zaměstnavatel nemá pro zaměstnance dostatek práce a pošle je domu za 60 % z minimální mzdy - 5 940 Kč hrubá mzda. Jaký vyměřovací základ bude pro odvod sociální a zdravotního v případě, že 60 % je pod minimální mzdou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená versus překážky v práci
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Úmrtí blízké osoby
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Vlastní svatba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Překážky v práci
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Použití soukromého automobilu OSVČ
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Nařízená dovolená
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Nařízení neplaceného volna
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Posun času a překážka
Pracovní úvazek
Neplacené volno
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Darování plazmy a překážky v práci
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Zaměstnání malého rozsahu

Související předpisy

§ 207-209 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce