Náhrada za svátek - žádost Antivirus

Plné znění otázky

Zaměstnanci s. r. o. A byli celý měsíc duben doma z důvodu uzavření provozovny (§ 208 ZP). V dalším s. r. o. B byli zaměstnanci doma z důvodu snížené poptávky po výrobcích společnosti - někteří zaměstnanci byli doma celý měsíc, jiní od 1. do 20. 4. 2020, další jen v jednotlivých dnech nebo týdnech. Bylo to vždy podle druhu vykonávané práce v jednotlivých provozech. U obou s. r. o. je stanovená pravidelná osmihodinová směna od pondělí do pátku. Jak proplatit a vykázat svátky 10. 4. a 13. 4. 2020? Můžeme místo náhrady za svátek proplatit náhradu podle § 207, 208 nebo 209 ZP, pokud doba svátku navazuje na předchozí dny, kde jsme vykázali uvedené § 207-209?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Dovolená versus překážky v práci
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Nový svátek v roce 2016
Překážky v práci
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Problémy mzdové účetní
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Několik poznámek k valorizaci rent

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
Teambuilding
Dohoda o provedení práce - zdanění
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Provoz/směnnost dle německých svátků
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Doprovod k lékaři
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Darování krve (krevní plazmy)
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních

Související předpisy

§ 115. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 208, 209 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce