Náhrada za svátek - žádost Antivirus

Plné znění otázky

Zaměstnanci s. r. o. A byli celý měsíc duben doma z důvodu uzavření provozovny (§ 208 ZP). V dalším s. r. o. B byli zaměstnanci doma z důvodu snížené poptávky po výrobcích společnosti - někteří zaměstnanci byli doma celý měsíc, jiní od 1. do 20. 4. 2020, další jen v jednotlivých dnech nebo týdnech. Bylo to vždy podle druhu vykonávané práce v jednotlivých provozech. U obou s. r. o. je stanovená pravidelná osmihodinová směna od pondělí do pátku. Jak proplatit a vykázat svátky 10. 4. a 13. 4. 2020? Můžeme místo náhrady za svátek proplatit náhradu podle § 207, 208 nebo 209 ZP, pokud doba svátku navazuje na předchozí dny, kde jsme vykázali uvedené § 207-209?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
Teambuilding
Dohoda o provedení práce - zdanění
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Provoz/směnnost dle německých svátků
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Doprovod k lékaři
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Darování plazmy a překážky v práci
Nařízení neplaceného volna
Pracovní volno s náhradou mzdy
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Náhradní volno za pracovní svátek
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízená dovolená

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Překážky v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Problémy mzdové účetní
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Úmrtí blízké osoby
Částečná nezaměstnanost
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Přestěhování
Vlastní svatba
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Ošetřovné

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce