Překážky v práci na straně zaměstnance

Vydáno: 17 minut čtení

Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) ZP obsahuje zásadu pracovněprávních vztahů, a to že ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. Na druhé straně však i zaměstnanec je tímto okamžikem v souladu s písm. b) citovaného § 38 odst. 1 ZP vázán a je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Tato dvě ustanovení mají zajistit řádný, plynulý a nepřerušovaný výkon práce. Život však s sebou přináší různé situace, které plynulost výkonu práce mohou dočasně narušit. Příčiny, které toto způsobují, označuje zákoník práce obecně pojmem „překážka v práci“. Přesnou definici tohoto pojmu zákoník práce ani jiný pracovněprávní předpis však neobsahuje. Překážkou v práci se však rozumí pouze případy, kdy zákoník práce nebo jiný právní předpis nepřítomnost zaměstnance v práci omluví nebo dočasné nevykonávání práce připouští a předvídá a kdy tedy jsou upravena vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Překážkou v práci však není v žádném případě bezdůvodná absence zaměstnance v práci.

Právní úprava překážek v práci je dnes obsažena v části osmé zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „zákoník práce či ZP“), a v prováděcím nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (dále jen „prováděcí nařízení vlády“). V následujícím výkladu se zaměříme na

Přehled překážek v práci

Důvody, které mohou narušit plynulý výkon práce a způsobit vznik přek&aac

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Úmrtí blízké osoby
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Narození dítěte
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Přestěhování
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok

Související články

Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Volby v pracovněprávních vztazích

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV (XXVIII.)

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Osobní překážky v práci - doprovod
Náhrada platu za testování
Zkušební doba
Překážka v práci
Posun času a překážka
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Podíly na zisku a program Antivirus
Doprovod k lékaři
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023