Evidence odpracované směny

Plné znění otázky

Dle § 96 odst. 1 písm. a) zákoníku práceje zaměstnavatel povinen kromě jiného vést evidenci začátku a konce odpracované směny. V aplikaci evidujeme kromě jiného začátek a konec práce přesčas, noční práce, odpracované doby v době pracovní pohotovosti, pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel, přestávek v práci na jídlo a oddech a poskytnutého pracovního volna z důvodu překážek v práci. Jak by měla vypadat evidence začátku a konce odpracované směny v případě, kdy zaměstnanec požádá na část směny o pracovní volno z důvodu překážky v práci? Např. zaměstnanec má směnu od 8.00 do 16.00 hod., v době od 8.00 do 10.00 hod je na vyšetření ve zdravotnickém zařízení a výkon práce zahájí v 10.00 hod. Lze uvést jako začátek směny čas 8.00 hod. (ve vazbě na § 348 zákoníku práce) a konec v 16.00 hod. s tím, že v evidenci je dalším řádkem uvedena doba poskytnutého pracovního volna nebo začátek odpracované směny v tomto případě je až v 10.00 hod.? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Překrývání směn
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Směna a její maximální délka
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Několik poznámek k pracovní době
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Nárok na řádnou dovolenou
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Docházkový systém
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence pracovní doby
Minimální časový údaj ve výkazech
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Evidence dnů a přesčasů
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Evidence docházky
Práce z domu a přesčasy
Evidence docházky
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Kouření během pracovní doby
Docházkový systém
Pracovní doba pedagoga
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce