Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část

Vydáno: 5 minut čtení

Jako již pravidelně začátkem každého kalendářního roku, též od 1. 1. 2017 došlo k řadě legislativních změn. Abychom Vám usnadnili orientaci v tom, co se změnilo a co zůstává stejné, přinášíme Vám (obdobně jako v minulých letech ve dvou částech) přehled důležitých údajů (nejen) v pracovněprávní oblasti.

Minimální mzda

(§ 111 ZP a § 2 NV č. 567/2006 Sb.)

Základní sazba minimální mzdy za měsíc ................ 11 000 Kč

Základní sazba minimální mzdy za hodinu ................ 66,00 Kč

Přepočet minimální mzdy za hodinu podle délky stanovené týdenní pracovní doby (§ 5 odst. 1 NV)

40 hodin .............................................. 66,00 Kč

38,75 hodiny .......................................... 68,10 Kč

37,5 hodiny ........................................... 70,40 Kč

* Nařízením vlády č. 336/2016 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2017 ke zvýšení měsíční i hodinové sazby minimální mzdy. Současně byly ale zrušeny speciální sazby minimální mzdy pro poživatele invalidních důchodů uvedené doposud v ustanovení § 4 NV.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

(§ 112 ZP a § 3 NV č.567/2006 Sb.)

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc pro platovou sféru
(platová třída)
1. 66,00 11 000 1. a 2.
2. 72,90 12 200 3. a 4.
3. 80,50 13 400 5. a 6.
4. 88,80 14 800 7. a 8.
5. 98,10 16 400 9. a 10.
6. 108,30 18 100 11. a 12.
7. 119,60 19 900 13. a 14.
8. 132,00 22 000 15. a 16.

* Stejně jako u minimální mzdy došlo prostřednictvím nařízení vlády č. 336/2016 Sb. také u nejnižších úrovní zaručené mzdy s účinností od 1. 1. 2017 ke zvýšení sazeb a zrušení těch speciálních pro poživatele invalidních důvodů.

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a ZP

(sdělení č. 343/2016 Sb., § 192 odst. 2 ZP)

redukční hranice pro účely nemocenského pojištění v Kč pro účely náhrady dle zákoníku práce v Kč
1. 942 164,85
2. 1 412 247,10
3. 2 824 494,20

* S účinností od 1. 1. 2017 změny dle sdělení MPSV č. 343/2016 Sb.

Dávky nemocenského pojištění

(zákon č. 187/2006 Sb.)

druh dávky výše
nemocenské 60 % DZV
peněžitá pomoc v mateřství 70 % DZV
ošetřovné 60 % DZV
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství rozdíl mezi DZV zjištěným ke dni převedení na jinou práci a průměrem započitatelných příjmů připadajícím na jeden den v kalendářních měsících po tomto převedení

* S účinností od 1. 1. 2017 k žádným změnám nedošlo.

Přehled zákonných příplatků ke mzdě (platu) a odměny za pracovní pohotovost

(§ 114 až § 140 ZP, NV č. 564/2006 Sb., NV č. 567/2006 Sb.)

druh příplatku (odměny) mzdová sféra platová sféra
za práci přesčas nejméně 25 % PV 25 % PV
50 % PV v den nepřetržitého odpočinku v týdnu
za práci ve svátek nejméně 100 % PV 100 % PV
za noční práci nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
20 % PV
za práci ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 10 % základní sazby hodinové minimální mzdy za každý vliv;
v případě rozdělení směny nebo výkonu práce nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce
400 až 1 400 Kč za měsíc
za práci v sobotu a v neděli nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
25 % PV
za vedení - podle stupně řízení dle § 124 ZP
zvláštní příplatek - od 400 do 8 000 Kč dle příslušné skupiny prací
za rozdělenou směnu - 30 % PV za každou rozdělenou směnu
osobní příplatek - do 50 % (případně 100 %) platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě
za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - dvojnásobek PV
specializační příplatek - 1 000 až 2 000 za měsíc
za pracovní pohotovost nejméně 10 % PV nejméně 10 % PV

* S účinností od 1. 1. 2017 byl změnovým nařízením vlády č. 337/2016 Sb. doplněn do ustanovení § 6 písm. l) NV č. 567/2006 Sb. nový ztužující vliv, a to „rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, jestliže je v dobu přerušení výkonu práce pro zamustnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy“. V návaznosti na to byla v ustanovení § 7 odst. 2 tohoto NV upravena i výše příplatku ke mzdu za práci v takto ztíženém pracovním prostředí.

Výše náhrady v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

(§ 192 odst. 2 ZP)

období dočasná pracovní neschopnost karanténa
1. až 3. pracovní den zaměstnance, maximálně však 24 hodin z rozvržených směn 0 Kč 60 % PV
(redukovaného)
25. a další hodina z rozvržených směn během pracovních dnů zaměstnance 60 % PV
(redukovaného)
60 % PV
(redukovaného)

* S účinností od 1. 1. 2017 k žádným změnám nedošlo.

Stravné při zahraniční pracovní cestě

(§ 170 a § 179 ZP a vyhláška č. 366/2016 Sb.)

Stravné na zahraniční pracovní cestu se odvíjí od výše základní sazby stanovené pro příslušný stát. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vybrané základní sazby pro některé evropské státy.

Belgie 45 EUR
Bulharsko 35 EUR
Dánsko 50 EUR
Finsko 50 EUR
Francie 45 EUR
Irsko 45 EUR
Německo 45 EUR
Nizozemsko 45 EUR
Norsko 55 EUR
Polsko 35 EUR
Rakousko 45 EUR
Rumunsko 35 EUR
Rusko 45 EUR
Řecko 40 EUR
Slovensko 35 EUR
Slovinsko 35 EUR
Španělsko 40 EUR
Švédsko 50 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Velká Británie 40 GBP

* S účinností od 1. 1. 2017 došlo ve výše uvedeném výběru (a u evropských zemí obecně) ke změně pouze u Finska, a to ke zvýšení ze 45 EUR na 50 EUR.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Zaručená mzda
Pracovní pohotovost
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Pracovní pohotovost
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Nový svátek v roce 2016
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas ve státní svátek
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Dohoda o provedení práce
Minimum příplatku
Práce přesčas a její proplacení
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce přesčas o víkendu a stravné
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Plánování směn a práce přesčas
Hodinová mzda
Délka pracovní doby
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
336/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
343/2016 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
337/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017