Práce přesčas a její proplacení

Plné znění otázky

Zaměstnanec se se společností dohodl, že přesčasové hodiny si vybere ve formě náhradního volna a mzda za tyto přesčasové hodiny mu bude vyplacena za měsíc, kdy bude čerpat náhradní volno. Co když však později změní názor a po dohodě se zaměstnavatelem náhradní volno čerpat nebude, ale přesčasové hodiny si nechá proplatit? Jakým průměrem se proplatí?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dočasné přidělení
Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce
Dohoda o provedení práce
Náhradní volno
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce ve svátek
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Náhradní volno a práce ve svátek
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Minimum příplatku
Práce přesčas ve státní svátek
Délka pracovní doby
Příplatek za noční směnu
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Práce přesčas o víkendu a stravné

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Nový svátek v roce 2016
Náhradní volno za práci přesčas
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Co se skrytými přesčasy?
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce ve svátek
Pracovní doba v silniční dopravě

Související pracovní situace

Mzda za práci přesčas
Práce přesčas při práci ve svátek
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce