Práce přesčas a její proplacení

Plné znění otázky

Zaměstnanec se se společností dohodl, že přesčasové hodiny si vybere ve formě náhradního volna a mzda za tyto přesčasové hodiny mu bude vyplacena za měsíc, kdy bude čerpat náhradní volno. Co když však později změní názor a po dohodě se zaměstnavatelem náhradní volno čerpat nebude, ale přesčasové hodiny si nechá proplatit? Jakým průměrem se proplatí?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda za práci přesčas
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Práce přesčas při práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Souběh příplatků
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Nový svátek v roce 2016
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Náhradní volno za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce ve svátek
Principy a podmínky odměňování práce přesčas

Související otázky a odpovědi

Dočasné přidělení
Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Náhradní volno
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Práce přesčas ve státní svátek
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Náhradní volno a práce ve svátek
Minimum příplatku
Délka pracovní doby
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatek za noční směnu
Práce přesčas o víkendu a stravné

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce