Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Základní informace

Základní povinností zaměstnance vyplývající mu z pracovního poměru je povinnost konat osobně práci v rozvržené týdenní pracovní době. Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, ledaže by se na konkrétním rozvržení pracovní doby dohodl se zaměstnancem (např. v pracovní smlouvě), nebo by šlo o případ, kdy si zaměstnance zcela, nebo částečně rozvrhuje pracovní dobu sám (typicky při práci z jiného místa, než jsou pracoviště zaměstnavatele – home office, nebo v rámci pružného rozvržení pracovní doby).
Dvěma základními způsoby rozvržení pracovní doby je rozvržení rovnoměrné a nerovnoměrné. Rozdíl mezi nimi je v tom, zdali zaměstnavatel rozvrhuje zaměstnanci na jednotlivé týdny (vždy stejně dlouhou) stanovenou, nebo kratší pracovní dobu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Směna a její maximální délka
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Změna letního času v roce 2019
Pracovní režim, 2. část
Spořicí konto pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Konto pracovní doby a stálá mzda
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Nový svátek v roce 2016
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování

Související otázky a odpovědi

Nepravidelný pracovní poměr
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Saldo hodin
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Zákoník práce
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Směnný provoz
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Rozvržení pracovní doby v dohodě o práci na dálku
Nařízení práce ve svátek
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Přepočet dovolené
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Přechod z dvousměnného na jednosměnný režim

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě