Minimum příplatku

Plné znění otázky

Je možné proplatit práci přesčas průměrným výdělkem, který vychází pod minimální hodinovou mzdu, tzn. méně než 58,70 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nový svátek v roce 2016
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Co se skrytými přesčasy?
Spory o mzdu za práci přesčas

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Práce přesčas při práci ve svátek
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet pravděpodobného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Mzda za práci přesčas
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas a její proplacení
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Náhradní volno
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce přesčas ve státní svátek
Práce ve svátek
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Průměrný čistý výdělek z DPP
Navýšení mzdy
Průměrný výdělek - výpočet
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Práce přesčas o víkendu a stravné

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce