Minimum příplatku

Plné znění otázky

Je možné proplatit práci přesčas průměrným výdělkem, který vychází pod minimální hodinovou mzdu, tzn. méně než 58,70 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Práce přesčas při práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet pravděpodobného výdělku
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Nový svátek v roce 2016
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Spory o mzdu za práci přesčas
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce přesčas a její proplacení
Práce přesčas ve státní svátek
Práce ve svátek
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Náhradní volno
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Výpočet odstupného
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Práce přesčas o víkendu a stravné
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související předpisy

§ 357 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce