Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek

Vydáno: 7 minut čtení

Článků o svátcích ve vztahu k pracovní době a odměňování jsem už napsala řadu, a rozsáhlých. Dotazy na toto téma však dostávám neustále, obzvlášť v měsících, kdy jsou svátky dokonce dva a oba připadají na „všední“ den, tak jak tomu je od loňského roku pravidelně o Velikonocích a letos i v květnu a červenci.

Právní úprava

  • § 91, § 115, § 135, § 219 odst. 2 a § 348 odst. 1 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Otázka č. 1

Svátek v den rozvržené směny

Pracujeme jako údržbáři v jednosměnném provozu pondělí až pátek 8 hodin v četě, kde je nás 12. Zaměstnavatel nám dvěma nařídil na pondělí 1. května mimořádně nastoupit na směnu a provést naléhavé opravné práce, které není možné provést za provozu. Ostatní údržbáři byli doma a hodiny se jim započítaly také do odpracované doby. Máme měsíční mzdu, která se nám za svátky nekrátí.

Dostali jsme za sváteční směnu ke mzdě jenom příplatek ve výši průměru, a ne přesčasy. Mzdová účetní tvrdí, že je to správně, i když jsme odpracovali o 8 hodin víc než ostatní. Má pravdu?

Odpověď:

Vaše mzdová účetní má pravdu. Vašim kolegům odpadla v pondělí z důvodu svátku směna, kterou by, nebýt svátku, museli odpracovat. Tato se tedy započítává do odpracované doby a mzda se nekrátí. Vám směna neodpadla, museli jste ji odpracovat bez ohledu na svátek, nešlo tedy o práci přesčas. Tou by byla až případná odpracovaná doba nad délku stanovené směny, u Vás tedy nad 8 hodin.

Kompenzace za to, že jste pracovali ve svátek, Vám přísluší formou náhradního volna, případně po dohodě zaměstnavatele s Vámi formou příplatku ve výši nejméně 100 % průměrného výdělku.

Otázka č. 2

Pracovní doba ve vztahu ke svátku v jednosměnném a nepřetržitém provozu

Na jednom pracovišti máme zaměstnance jak v nepřetržitém, tak v jednosměnném provozu. Stanovená pracovní doba je 37,5 hodin týdně. Rozpisy směn děláme bez ohledu na svátky na plnou pracovní dobu. V jednosměnném provozu se ve svátky nepracuje, v nepřetržitém ano. A v tom je ten problém. Zaměstnanci z nepřetržitého provozu, kteří ve svátek nepracují, protože na něj nemají rozepsanou směnu, tvrdí, že musí svátky nahrazovat a odpracovat tak například letos o 10 směn víc než zaměstnanci v jednosměnném provozu, což je v letošním roce 75 hodin, aniž za to dostanou nějakou náhradu. Zdá se jim to nespravedlivé a nám také. Víme, že je to tak správně podle zákoníku práce, ale jak to máme zaměstnancům vysvětlit?

Odpověď:

Děláte to správně, takto to opravdu je. Ze strany zaměstnanců nejde o napracování svátků, ale o odpracování stanovené pracovní doby, z důvodu svátku jim žádná práce neodpadne. Pokud byste měli v jednosměnném provozu stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin týdně, rozdíl v neprospěch nepřetržitých provozů by tam nebyl. Jestliže jste stanovili i u jednosměnného provozu 37,5 hodin, což samozřejmě můžete, vysvětluje se to těžko. Mohu jen doporučit zvýhodnit práci ve směnném provozu příplatkem, který Vám zákon neukládá (v platové sféře je stanoven zákoníkem práce), ale můžete ho sjednat v kolektivní smlouvě či stanovit vnitřním předpisem.

Otázka č. 3

Příplatek, nebo náhradní volno?

Jak je to správně s příplatkem za práci ve svátek a s náhradním volnem? Určuje si to zaměstnanec sám, nebo to nařizuje vedoucí? Vedoucí mi nařídil náhradní volno za odpracovanou dobu ve svátek jiný den, a já jsem chtěla radši proplatit příplatek ve výši průměru.

Odpověď:

Odpověď je jednoduchá a najdete ji přesně v § 115, odstavec 1 a 2 zákoníku práce. Zaměstnanci přísluší vedle mzdy (platu) náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Toto náhradní volno Vám může vedoucí nařídit nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Na poskytnutí příplatku místo náhradního volna se s Vámi může zaměstnavatel dohodnout. Záleží tedy na Vašem vedoucím, zda Vám vyhoví, nebo ne.

Otázka č. 4

Svátek u zaměstnanců v nočních směnách

Máme nepřetržitý provoz, zaměstnanci pracují i v nočních směnách. Týden nám začíná ranní směnou v pondělí v šest hodin. V pondělí 8. května je svátek. Do tohoto dne zasáhne noční směna jak zaměstnanců pracujících od 22.00 hod. v neděli 7. 5. do 6.00 hod. pondělí 8. 5., tak zaměstnanců vykonávajících práci od 22.00 hod. v pondělí 8. 5. do 6.00 hod. úterý 9. 5.

Za sváteční směnu považujeme tu ranní, odpolední a noční v pondělí, ale příplatek poskytujeme za hodiny, které kalendářně spadají do svátku – tedy část noční z neděle na pondělí, celou denní a odpolední v pondělí a část noční do půlnoci pondělní. Je to tak správně? Slyšeli jsme, že by se měl příplatek platit za sváteční směnu a ne za hodiny svátku.

Odpověď:

U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná dle ustanovení § 91 odst. 6 zákoníku práce den pracovního klidu (a tedy i svátek) hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. K tomu zákoník práce dodává, že zmíněné pravidlo je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohod a pro zjišťování průměrného výdělku.

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba rozlišovat mezi začátkem svátku pro účely nařízení práce a jeho uplatněním pro účely odměňování. V prvním případě je to předepsané pravidlo a zaměstnavatel je musí dodržet při nařizování práce na tento den. Ve druhém případě je na rozhodnutí zaměstnavatele, jestli ho bude aplikovat i pro účel odměňování. Je tedy na Vás, jak se rozhodnete – zda budete příplatek poskytovat za hodiny připadající na kalendářní den svátku nebo za hodiny sváteční směny. Obojí je správně. Pokud je u Vás zažitý Vámi uvedený postup, není třeba ho měnit.

Otázka č. 5

Souběh příplatků

Zaměstnankyně, která měla stanovenou noční směnu „dvanáctku“ z neděle 7. 5. od 18.00 hodin do pondělí 8. 5. 6.00 hodin nám ráno zavolala, že je nemocná. Povolali jsme její kolegyni, která ten den neměla v rozpisu směn naplánovanou směnu, na přesčas.

Jaké příplatky k měsíční mzdě jí budou náležet? Náhradní volno jí dát nemůžeme, ostatně ona chce vše proplatit. Příplatek za práci ve svátek platíme od půlnoci do půlnoci dne svátku.

Odpověď:

Zaměstnankyni zaplatíte vedle její mzdy příplatek za práci v sobotu a neděli za 6 hodin, příplatek za práci v noci za 8 hodin, příplatek za práci ve svátek 6 hodin a mzdu včetně příplatku za práci přesčas za 12 hodin.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby (obecně)
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Konto pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Práce ve svátek
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Nový svátek v roce 2016
Nový svátek v roce 2016
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Změna letního času v roce 2019
Spořicí konto pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Práce ve svátek
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce přesčas a její proplacení
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Plánování směn a práce přesčas
Délka pracovní doby
Práce ve svátek
Saldo hodin
Náhradní volno
Náhradní volno a práce ve svátek
Plánování směny a svátek
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Provoz/směnnost dle německých svátků
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce